Voorwaarden voor gebruik

Niet-verantwoordelijkheidsclausule van FreeDiscussions

Usenet is een openbaar forum waartoe iedere persoon boven de 18 jaar toegang kan hebben en waar iedere gebruiker op eigen verantwoordelijkheid handelt.

FreeDiscussions biedt de gebruiker alleen toegang tot Usenet aan. Bijgevolg is FreeDiscussions niet onderworpen aan een algemene verplichting om toezicht te houden op informatie die door de gebruiker online wordt gezet, noch aan een algemene verplichting om de feiten of omstandigheden van illegale activiteiten te onderzoeken.

Daarom heeft FreeDiscussions in geen geval invloed op de inhoud die door gebruikers op de verschillende discussiegroepen wordt geplaatst. De inhoud van de discussiegroepen is uitsluitend afhankelijk van de gebruikers-auteurs; deze kan niet aan FreeDiscussions worden toegeschreven.

Rekening houdend met de op Usenet verspreide gegevens, kan de inhoud van de discussiegroepen niet door FreeDiscussions worden gecontroleerd (op dezelfde manier kunnen de leveranciers van internet zoals Orange en Free de op internet aanwezige inhoud niet controleren).

1. Algemene voorwaarden

Wanneer u zich registreert, verklaart u dat u minstens 18 jaar oud bent.

Op de discussiegroepen moet u de gedragsregels (Netiquette), de internationale overeenkomsten en de geldende wetten respecteren. Wat betreft het wettelijk kader en om als een verantwoordelijk persoon te handelen, moet de gebruiker noodzakelijkerwijs ouder zijn dan 18 jaar.

In overeenstemming met artikel 6, paragraaf 7 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de numerieke economie, is FreeDiscussions het eens met de strijd tegen misdaden tegen de menselijkheid, het aanzetten tot rassenhaat, kinderporno, het aanzetten tot geweld, aanvallen op de menselijke waardigheid, onderdrukking, evenals illegale activiteiten met betrekking tot geldspelen.

Daarom, als deze inhoud op Usenet zou bestaan, gelieve deze onmiddellijk te melden via het volgende adres: [email protected]

2. Zeg nee tegen spam!

Spam is de naam voor een ongevraagd bericht aan geadresseerden dat massaal wordt verstuurd voor reclame- of commerciële doeleinden of het posten van dezelfde inhoud in grote hoeveelheden. U moet begrepen hebben dat spam op Usenet verboden is.

3. Schrijf uw e-mailadres in

Wanneer u artikelen op Usenet post, schrijf dan een geldig e-mailadres achter het woord "Van:" Dit adres hoeft niet uw hoofd e-mailadres te zijn. Gebruik geen "Nicknames" (pseudoniemen) wanneer u een artikel op Usenet post. Dit is niet acceptabel in de meeste Usenet secties.

4. Vermijd verzending naar meerdere e-mailadressen

Het heeft geen zin om een artikel naar verschillende groepen te sturen. Over het algemeen stoort dit veel gebruikers. Als je hetzelfde artikel tegelijkertijd in verschillende groepen post (zie ook "Spam") zullen de andere gebruikers het niet waarderen.

5. Plaats binaire bestanden alleen in groepen die daarvoor bedoeld zijn

Een binair bestand is een computerbestand dat niet kan worden gelijkgesteld met een tekstbestand (muziek, video, foto's, enz.). Het bestand kan niet rechtstreeks door een tekstverwerker worden gelezen. Daarom moeten binaire bestanden verplicht in de daarvoor bestemde groepen worden geplaatst. U kunt deze groepen meestal herkennen aan het achtervoegsel "xxx.binaries.xxx".

6. Zorg ervoor dat u "Netiquette" gebruikt

e term Netiquette is de samentrekking van Net (afkorting van de woorden Internet en Netwerk tegelijk) en etiquette. Netiquette is een handvest dat de gedrags- en beleefdheidsregels vastlegt voor de eerste communicatiemiddelen die op het Internet beschikbaar werden gesteld. Het officiële document dat de regels van de Netiquette definieert is RFC 1855, uitgegeven in oktober 1995. De gouden regel van Netiquette is: Gebruik het Internet niet als een schild om iets te doen wat je niet zou doen tijdens een echt persoonlijk gesprek met je correspondent. In Usenet kan, moet en heeft iedere gebruiker het recht zijn mening te uiten zolang hij/zij niemand beledigt. "Flaming", dat is de praktijk van het posten van vijandige en/of beledigende berichten in een discussiegroep, op Usenet, op een forum, op een website of een mailinglijst, is strikt verboden.

  • Daarom is het posten van inhoud:
  • die reclame zijn vermomd als opinie;
  • die opzettelijk niet objectief of misleidend zijn;
  • waarvan de publicatie een aanval op het auteursrecht of andere derden vertegenwoordigt of zou kunnen vertegenwoordigen;
  • die pornografie bevatten, in strijd zijn met de goede zeden of enig ander onfatsoenlijk element bevatten (met name in de vorm van afbeeldingen);
  • die een bedreiging kunnen vormen voor jongeren, negatieve gevolgen voor hen kunnen hebben of hen kunnen schaden
  • die van afkeurenswaardige of lasterlijke aard zijn
  • die van anticonstitutionele of extremistische aard zijn of die afkomstig zijn van verboden groepen
  • die virussen of andere elementen bevatten die een negatief effect hebben op de software of het materiaal van andere computers of die deze kunnen beschadigen;

is ten strengste verboden.

De Usenet-gebruiker wordt verzocht niet deel te nemen aan een groep zodra hij/zij er lid van wordt. In het begin wordt de gebruiker aangeraden enige tijd te nemen om de recente discussies te assimileren, de regelmatige deelnemers eruit te pikken (die ongetwijfeld degenen zijn met wie u het meeste contact zult hebben), en de onderwerpen en thema's te identificeren die verontrustend zijn, om elk misverstand te vermijden dat ertoe zou kunnen leiden dat u de reputatie krijgt geen erg serieuze deelnemer te zijn.